top of page

Paredadors

A Vilafranca es diu habitualment que una persona “té afició a la pedra” quan aquesta té habilitat o ha heretat el coneixement de l’art del treballar la pedra.

La coberta d'una caseta

1. Petxina

És una de les claus per iniciar la construcció d’una caseta de planta quadrada. Si tenim encompte que la falsa volta es redona, el pas d’una forma a l’altra s’aconsegueix  progressivament, amb una gran llosa de forma més o menys triangular a cada racó.

 

Després, mitjançant successives passades de lloses, s’obté la forma arrodonida de la volta.

2. Pedra clau

L’última pedra que es col·loca a la falsa volta. Es tracta d’una gran llosa que es pot llevar per a que isca el fum en cas de fer foc per a escalfar-se o cuinar.

3. Coberta

Per impermeabilitzar la caseta, les lloses de la coberta han d’estar lleugerament inclinades cap a fora, així l’aigua de pluja que caiga anirà d’una llosa a la inferior i acabarà baixant a terra.

4. Llindar

Peça de pedra o fusta que descansa

damunt de les dos cantonades d’una

obertura practicada en una paret (porta,

fi nestra, comptador, etc.).

Construcció per eliminació d'angles

En el cas d’una caseta de planta quadrada es parteix de l’eliminació d’angles amb grans lloses.

Tipus d'obertura d'entrada

Amb pedra com a llindar

Tipus d'obertures:

1. Llindar simple

2. Llindar curt

3. Amb permòdols

4. Doble llindar i sardinells

Amb arc de pedra

Tipus d'obertures:

5. Arc de dues dovelles

6. Arc apuntat

7. Arc rebaixat

8. Arc de mig punt

bottom of page